Week9

 
สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่ออุปกรณ์
9
จันทร์
-กำกับสติ สมาธิจดจ่อ
-รู้ตัว
ความหลากหลายของผ้า
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym ท่ากระต่าย-กอหญ้า ประกอบเพลงแมงมุม
-ผ้าหลายๆแบบ
-กระดาษ
-ดินสอ
-กำกับสติ  ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
-สามารถแยกแยะความแตกต่างของสิ่งของ
ขันกิจกรรม :
-ครูนำผ้าไปวางไว้กลางวงผ้าหลากหลายสี และมีลักษณะรูปร่างต่างกัน ให้นักเรียนดู
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะมีวิธีการแยกหมวดหมู่ของผ้าเหล่านี้ได้อย่างไร?”ให้ตัวแทนนักเรียน 1 คน แยกหมวหมู่ของผ้า จากนั้นให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นลงในกระดาษ ว่าเพื่อนใช้วิธีการแยกอย่างไร นักเรียนมีวิธีการที่แตกต่างจากวิธีนี้หรือไม่อย่างไร
-ครูส่งกระดาษไปทางขวาให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่น และส่งดินสอไปทางซ้ายให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แท่ง
-นักเรียนเริ่มเขียนแสดงความคิดเห็นพร้อมกัน
-นักเรียนตัวแทนที่ไปแยกผ้าบอกเกณฑ์ของตัวเองที่ใช้ในการแยก
-นักเรียนอาสาแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งแสดงชิ้นงาน
- ครูให้ตัวแทนนักเรียน 2 คน ช่วยเก็บชิ้นงานและดินสอ
ขอบคุณกันและกัน เคารพ นอบน้อม
ขั้นจบ :
ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
อังคาร
-กำกับสติ สมาธิจดจ่อ
-รู้ตัว

ประโยชน์ของผ้า
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym ท่าจีบ-แอล ประกอบเพลงกระต่ายหมายจันทร์
-ชิ้นงานจากผ้า
-กระดาษรูปสามเหลี่ยม
-ดินสอ
-เพลงสปา

ฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์
 ขั้นกิจกรรม:
-ครูนำสิ่งของที่ทำจากผ้าให้นักเรียนดู
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ให้นักเรียนบอกสิ่งที่ผ้าทำได้มา 5 ข้อ และเลือกข้อที่ชอบ 1 ข้อ เขียนไว้บนปลายยอดของกระดาษรูปสามเหลี่ยม
-ครูส่งกระดาษไปทางขวาให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่น และส่งดินสอไปทางซ้ายให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แท่ง
-นักเรียนเขียนชิ้นงานพร้อมกัน
 -นักเรียนอาสาแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งแสดงชิ้นงาน
- ครูให้ตัวแทนนักเรียน 2 คน ช่วยเก็บชิ้นงานและดินสอ
ขอบคุณกันและกัน เคารพ นอบน้อม
ขั้นจบ :
ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
พุธ
-กำกับสติ สมาธิจดจ่อ
-รู้ตัว
โยคะ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนยืนล้อมเป็นวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสม
-กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ2 นาที
เพลงสปา
มีสติจดจ่อกับ
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าปลาดาว ประมาน3นาที
ขอบคุณกันและกัน เคารพ นอบน้อม
ขั้นจบ:
ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

พฤหัสบดี
-กำกับสติ สมาธิจดจ่อ
-รู้ตัว
ลวดลายใบไม้
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym ท่าจีบ แอล ประกอบกับร้องเพลงแมงมุม
-ปากกา
หมึกซึม
-กระดาษรูปใบไม้
- เพลงสปา
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูนำใบไม้หลากหลายแบบและมีเส้นใบที่แตกต่างกันให้นักเรียนดู
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะสร้างลวดลายใบไม้ของตนเองได้อย่างไร?”
-ครูส่งกระดาษไปทางขวาให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่น และส่งดินสอไปทางซ้ายให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แท่ง
-นักเรียนเขียนชิ้นงานพร้อมกัน
 -นักเรียนอาสาแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งแสดงชิ้นงาน
- ครูให้ตัวแทนนักเรียน 2 คน ช่วยเก็บชิ้นงานและดินสอ
ขอบคุณกันและกัน เคารพ นอบน้อม
ขั้นจบ: 
ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน และชื่นชมในความตั้งใจ
ศุกร์
-กำกับสติ สมาธิจดจ่อ
-รู้ตัว




การเดินทางที่แสนพิเศษ
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym ท่าจีบ-แอล ประกอบกับร้องเพลงแมงมุม
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้   มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณเล่า  ประสบการณ์
ขั้นกิจกรรม :
-ครูเล่าเรื่องการเดินทางที่แสนพิเศษซึ่งมีผู้ร่วมเดินทางไปกับเราด้วยความสุข
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “   
-นักเรียนอยากเดินทางไปกับใคร?
-นักเรียนอยากเดินทางไปที่ใดเพราะอะไร
-ครูส่งกระดาษไปทางขวาให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่น และส่งดินสอไปทางซ้ายให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แท่ง
-นักเรียนเขียนชิ้นงานพร้อมกัน
 -นักเรียนอาสาแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งแสดงชิ้นงาน
- ครูให้ตัวแทนนักเรียน 2 คน ช่วยเก็บชิ้นงานและดินสอ
ขอบคุณกันและกัน เคารพ นอบน้อม
ขั้นจบ: 
ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ และชื่นชมในความตั้งใจ
  
  
  
  
วันจันทร์
ขั้นเตรียม





 ขั้นกิจกรรม







 ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น