Week6


สัปดาห์
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่ออุปกรณ์
6
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว

ขั้นกิจกรรม
-กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ

ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
คำถามจากสามเหลี่ยม
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym ท่ากำ-แบประกอบเพลงเต่า
ขั้นกิจกรรม :
-ครูส่งกระดาษที่ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมไปทางซ้ายมือให้นักเรียนหยิบคนละ 1 ชิ้น ส่งดินสอไปทางขวามือ นักเรียนหยิบคนละ 1 แท่ง
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนพบเจอสิ่งที่มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมได้อย่างไรบ้างในชีวิตประจำวัน?
-ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “รูปร่างสามเหลี่ยมเหมือนกับตัวเราอย่างไร เพราะเหตุใด?”
-นักเรียนเขียนแชร์ความคิดเห็นลงในกระดาษ
-ครูให้นักเรียนอาสานำเสนอความคิดเห็นของตนเองให้เพื่อนได้ฟัง
ขั้นจบ : ครู Empower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
-กระดาษรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
-ดินสอ
-เพลงสปา
อังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น ไทย  คณิต  English
ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว

ขั้นกิจกรรม
ฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์การนำเศษผ้ามาใช้ประโยชน์ในการตกแต่งห้องเรียน

ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ร้อยเชือกงานวัด
ขั้นเตรียม :
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym ท่ากระต่าย-งูใหญ่
ประกอบกับเพลงกระต่ายหมายจันทร์
“ฉันอยากจะบิน บินไปให้ถึงดวงจันทร์ ตาบอกกับฉันว่ามีกระต่ายหลายตัว ฉันอยากจะขอ ขอมาไว้ในครัว จงอย่าหมองมัวเลยนะกระต่ายหมายจันทร์”
ขั้นกิจกรรม :
-ครูให้นักเรียนดูเศษผ้ารูปสามเหลี่ยม
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำเศษผ้านี้ไปทำอะไรได้บ้าง เพื่อใช้ประโยชน์ในห้องเรียนของเรา
-นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูให้เชือกยาว 1 เส้นสำหรับทั้งห้อง ปลายเชือกทั้งสองด้านจะเวียนมาหากัน ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการจับเชือก ปลายเชือกด้านหนึ่งจะอยู่ที่คนแรกอีกด้านหนึ่งจะอยู่ที่คนสุดท้ายของวงกลม
และทุกคนจะวางเชือกลงตรงหน้า
-ครูส่งตะกร้าเศษผ้าให้นักเรียนหยิบคนละ 1 ชิ้น และวางไว้ตรงหน้าของตนเอง
“ เราจะร่วมกันติดผ้าลงบนเชือกเส้นนี้ตามตำแหน่งเชือกที่อยู่ตรงหน้า”
-ครูส่งกาวให้นักเรียนติดทีละคน นักเรียนส่งกาวต่อไปเรื่อยๆให้เพื่อนได้ติดจนครบทุกคน
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะตั้งชื่อชิ้นงานนี้ว่าอย่างไร?”
-นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
*ครูนำไปตกแต่งสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้หน่วย ผ้า
ขั้นจบ : ครู Empower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
-เชือก
-เศษผ้ารูปสามเหลี่ยม
-กาว
-เพลงสปา
พุธ
โยคะ
ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว

ขั้นกิจกรรม
- มีสติจดจ่อกับลมหายใจ
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น

โยคะ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนยืนล้อมเป็นวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสม
-กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
-ครูนำนักเรียนเข้าสู่การปฏิบัติโยคะ
- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าปลาดาว ประมาน 3 นาที
ขั้นจบ : ครู Empower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
-เพลงสปา

พฤหัสบดี
ศิลปะ,ดนตรี
ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว

ขั้นกิจกรรม
-กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ

ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
เสื้อแห่งความสุข
ขั้นเตรียม :
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym ท่าจีบ แอล ประกอบกับร้องเพลงแมงมุม
ขั้นกิจกรรม:
ครูเล่าเรื่อง “เสื้อแห่งความสุข”ให้นักเรียนฟัง
- ครูนำเสื้อกระดาษพับตัวใหญ่ 1 ตัวที่เตรียมมาไปวางไว้ตรงกลางวง พร้อมกับกาว
- ครูส่งตะกร้าเศษผ้าให้นักเรียนหยิบคนละ 1 ชิ้น โดยไม่ต้องเลือกระหว่างที่รับและส่งนักเรียนไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพูดสร้างแรงในการทำชิ้นงาน
“เราจะทำเสื้อแห่งความสุขร่วมกันโดยการนำเศษผ้าไปติดที่เสื้อด้วยความตั้งใจ และเมื่อติดเสร็จแล้วให้กลับมานั่งที่เดิมและรออย่างตั้งใจ”
-ครูเชิญนักเรียนทีละ 2 คน นำเศษผ้าของตัวเองไปติด
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ถ้าให้นักเรียนตั้งชื่อเสื้อแห่งความสุขตัวนี้ นักเรียนจะตั้งชื่อว่าอะไร เพราะอะไร?”
-นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
*ครูนำผลงานไปจัดแสดงที่บอร์ด
ขั้นจบ: ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเสื้อแห่งความสุข และชื่นชมในความตั้งใจ
เสื้อจากกระดาษพับ
เศษผ้า
- กาว
- เพลงสปา
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า  ประสบการณ์
ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว
ขั้นกิจกรรม
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้   มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ


ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
เรื่องเล่าดินสอและยางลบ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym ท่าโป้ง-ก้อยประกอบเพลงนิ้วโป้งอยู่ไหน
ขั้นกิจกรรม :
-ครูเล่าเรื่องดินสอกับยางลบให้นักเรียนฟัง
แก่นรื่อง
ยางลบจะลบทุกอย่าง เหมือนเป็นการลืม ส่วนดินสอจะเขียนทุกอย่างซึ่งเป็นเหมือนการจดจำ
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ถ้าให้นักเรียนเป็นดินสอหรือยางลบ นักเรียนจะทำอย่างไร?”
-ครูส่งกระดาษไปทางขวาให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่น และส่งดินสอไปทางซ้ายให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แท่ง
-นักเรียนเริ่มเขียนแสดงความคิดเห็นพร้อมกัน
-นักเรียนอาสาแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งแสดงชิ้นงาน
- ครูให้ตัวแทนนักเรียน 2 คน ช่วยเก็บชิ้นงานและดินสอ
ขั้นจบ : ครู Empower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณเรื่องราวดีๆขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
-เพลงสปา
-กระดาษขนาดครึ่งA4ดินสอขั้นเตรียม ขั้นกิจกรรม


 ขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น