Week4

week

วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ / อุปกรณ์


4จ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ร้อยมาลัยดอกไม้
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 (14 ท่าอรหัน) นับท่าละ 2  ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- ใบไม้
- เข็มมาลัย
- เพลง spa
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์ (ใบไม้ เข็มร้อยมาลัย)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง” ครูโชว์ผลงานที่ครูทำไว้ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้กับนักเรียนแต่ละคนหยิบคนละ 1 ชุด (ใบไม้ เข็ม)โดยครูเริ่มส่งอุปกรณ์พร้อมกันทั้งสองฝั่งที่นั่งติดกับครู  ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนลงมือร้อยมาลัย
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงาน โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้รักจำนวนเท่าไร จะมอบให้ใคร เพราะเหตุใด
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
 เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

อ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
คำ วลี ประโยค

ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym ข้าง(วางที่พื้น)/ ขยับนิ้วสลับประสานมือขยับนิ้ว
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- กระดาษสี
-กระดาษลายเส้นรูปภาพ - ดินสอ
- เพลง spa
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์(ภาพเหตุการณ์รถติดในเมืองใหญ่โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร เพียง 1 คำ นึกถึงอะไรบ้าง
- ครูอธิบายพร้อมสาธิตการเขียนความสัมพันธ์ของคำที่ได้ เช่น รถ เมือง
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ (กระดาษ ดินสอ)ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม


พ.
ฝึกการมีสติรู้ตัว
โยคะ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ
- ฝึกการหายใจเข้า ออกอย่างถูกวิธี
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
1.ยืน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าต้นไม้
- ท่าภูเขา
- ท่าเก้าอี้
- ท่าเครื่องบิน
2.นั่ง (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าผีเสื้อ  
- ท่าเต่า
- ท่าหงส์
3.นอน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าจระเข้  (เป็นท่าพักก่อนเริ่มท่าอื่นๆในท่านอน)
- ท่างูใหญ่ 
- ท่าคันธนู 
- ท่าตั๊กแตน 
- ท่าปลาดาว เป็นท่าสุดท้ายในการให้นักเรียนได้ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที
- คุณครูเชิญให้นักเรียนค่อยๆ ลุกขึ้นมานั่งเป็นวงกลม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการแบบนวดกดจุดต่างๆ (ศีรษะ ขมับ คิ้ว ใบหู นิ้วมือ)
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ปะติดสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (หงายคว่ำมือ/ท่าทางประกอบเพลงรักงอมแงม)
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- กระดาษสีไม่ใช้แล้ว
- กระดาษครึ่ง A4(ภาพในกระดาษมีขนาดรูปเล็กใหญ่ต่างกันเพื่อให้นักเรียนได้เลือกว่าจะฉีกกระดาษอย่างไรเพื่อปะติดลงไป)
- กาว
- เพลง spa
- ฝึกการมีสมาธิ จดจ่อ
- ฝึกการคิดและจินตนาการ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์ (กระดาษสี ,กระดาษครึ่ง A4 , กาว)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง” ครูโชว์ผลงานที่ครูทำไว้ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้กับนักเรียนแต่ละคนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษ  กาวและ กระดาษครึ่ง A4)
- ครูเริ่มส่งอุปกรณ์พร้อมกันทั้งสองฝั่งที่นั่งติดกับครู  ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนลงมือทำปะติด(โดยฉีกกระดาษเองแล้วสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปภาพตามภาพที่อยู่ในกระดาษ ครูกำหนดเวลา 7 นาที
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงาน โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนใช้วิธีการอย่างไร เพราะเหตุใด
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ศ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
นิทานอุปกรณ์
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (ขนมจีบ – ตัวแอล ,กระต่าย-กอหญ้า ,นับ10 ) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
-บัตรภาพอุปกรณ์
- เพลง spa
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการคิดและจินตนาการ
-เห็นคุณค่า
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูนำภาพสัตว์ต่างๆ เช่น ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด  ฯลฯ มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร สิ่งที่เห็นเรียกว่าอะไร อาศัยอยู่ที่ไหน สิ่งของเหล่านี้เราเห็นที่ไหน ใช้ทำอะไร ”
- ครูตะกร้าบัตรภาพต่าง ๆ  ให้นักเรียนพร้อมกันทั้ง 2 ฝั่งที่นั่งติดกับครู ซึ่งนักเรียนแต่ละคนให้หยิบคนละ 1 ภาพ จนได้ครบทุกคนขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนหยิบภาพของตนเองขึ้นมา แล้วเล่าเรื่องจากภาพที่ได้ โดยให้เล่าต่อกันไปจนจบเรื่อง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณทุกความตั้งใจ ,ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
อังคาร

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น