Week5
สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์5จันทร์
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ชีวิตอนัน
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym  (16 จังหวะประกอบเพลงรักงอมแงม) 2 รอบ รอบแรกประกอบเพลง รอบที่สองใช้เฉพาะทาง(เงียบ)
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจส่งสัญญาณโดยการนั่งหลังตรง
เพลงสปา
-นิทานข้าว
-กระดาษลัง
-เมล็ดธัญพืช
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูเล่าเรื่องการกำเนิดของชีวิต และนิทานข้าว
-ครูแนะนำอุปกรณ์ (เมล็ดธัญพืช กระดาษ กาว)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง” ครูโชว์ผลงานที่ครูทำไว้ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง (ปะติดเมล็ดธัญพืชเป็นต้นไม้)
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้กับนักเรียนแต่ละคนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษ กาว ซองเมล็ดพืช)โดยครูเริ่มส่งอุปกรณ์พร้อมกันทั้งสองฝั่งที่นั่งติดกับครู  ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนลงมือปะติดภาพผลงานของตนเอง
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงาน โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนปะติดเป็นรูปอะไร เพราะเหตุใด
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
 เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

อังคาร
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
เป็นอะไรได้บ้าง?
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า สลับนิ้วหัวแม่มือ นิ้วก้อย 10 ครั้ง และ จีบ สลับ กอหญ้า 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ ส่งสัญญาณโดยการนั่งหลังตรง
- กระดาษรูปภาพ (ครึ่งหนึ่งของรูปเรขาคณิต
 - ปากกา
- เพลง spa
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
-คิดสร้างสรรค์
-เห็นแบบรูปและความสัมพันธ์ของภาพ(รูปเรขาคณิต)
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูเล่านิทาน การหายไปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งถูกตัดแบ่งและแปลงร่างเป็นรูปเรขาคณิตรูปต่างๆ และอยากกลับมาอยู่ด้วยกัน จึงออกตามหาส่วนที่หายไป
-ครูแนะนำอุปกรณ์กระดาษรูปภาพเรขาคณิต ปากกา
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ (กระดาษรูปร่างเรขาคณิต ปากกา)ให้หยิบคนละ 1 ชุด โดยครูส่งให้ทั้งสองฝั่งพร้อมกัน เริ่มจากแต่ละฝั่งที่นั่งข้างๆครู ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือต่อเติมรูปร่างเรขาคณิตของตนเองเป็นชิ้นงานสร้างสรรค์ ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ทำอย่างตั้งใจ
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม


พุธ
ฝึกการมีสติรู้ตัว
โยคะ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ
- ฝึกการหายใจเข้า ออกอย่างถูกวิธี
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
1.ยืน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าภูเขา
- ท่าต้นไม้
- ท่าเก้าอี้ 2 ขา และ 1 ขา
2.นั่ง (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าเต่า
- ท่าผีเสื้อ  
- ท่าหง
3.นอน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าจระเข้  (เป็นท่าพักก่อนเริ่มท่าอื่นๆในท่านอน)
- ท่างูใหญ่ 
- ท่าคันธนู 
- ท่าตั๊กแตน 
- ท่าปลาดาว เป็นท่าสุดท้ายในการให้นักเรียนได้ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที
- คุณครูเชิญให้นักเรียนค่อยๆ ลุกขึ้นมานั่งเป็นวงกลม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการแบบนวดกดจุดต่างๆ (ศีรษะ ขมับ คิ้ว ใบหู นิ้วมือ)
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ต่อเติมภาพสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (หงายคว่ำมือ/จีบ แอล)
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- กระดาษครึ่ง A4(ติดวัสดุต่างๆกันลงไปบนกระดาษเช่น ใบไม้ คลิป เศษไม้ ฯลฯ)
- ปากกา
- เพลง spa
- ฝึกการมีสมาธิ จดจ่อ
- ฝึกการคิดและจินตนาการสร้างสรรค์
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์ (กระดาษที่ติดวัสดุต่างๆ ปากกาและการทำงาน)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง” ครูโชว์ผลงานที่ครูทำไว้ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้กับนักเรียนแต่ละคนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษภาพ ปากกา)
- ครูเริ่มส่งอุปกรณ์พร้อมกันทั้งสองฝั่งที่นั่งติดกับครู  ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนลงมือวาดภาพต่อเติมลงในกระดาษที่ครูติดรูปต่างๆไว้ให้ ครูกำหนดเวลา 7-10 นาที
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงาน โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนต่อเติมเป็นรูปอะไร เพราะเหตุใดจึงใช้รูปนั้น
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ศุกร์
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
นิทานข้างถนน
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (ขนมจีบ – ตัวแอล ,นับ10 สลับข้าง)
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
-เรื่องเล่านิทานข้างถนน
-กระดาษครึ่งเอสี่
-ปากกา
- เพลง spa
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการคิดและจินตนาการ
-เห็นคุณค่า
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์  ให้นักเรียนพร้อมกันทั้ง 2 ฝั่งที่นั่งติดกับครู ซึ่งนักเรียนแต่ละคนหยิกระดาษปากกาคนละ 1 ชุด จนได้ครบทุกคนขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเล่าเรื่อง นิทานข้างถนน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด ตัวละครมีใครบ้าง แต่ละตัวมีลักษณะนิสัยอย่างไร นักเรียนชอบตัวไหนเป็นพิเศษ เพราะเหตุใด รู้สึกอย่างไรเมื่อฟังเรื่องจบแล้วและ ถ้าพี่ๆจะขอนิทานจากนักเล่านิทาน พี่ๆจะขอให้ใคร เพราะเหตุใด
-นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ตนเองแสดงความคิดเห็นลงในกระดาษ
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณทุกความตั้งใจ ,ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม


วันศุกร์

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม ขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น