Week7สัปดาห์
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่ออุปกรณ์
7
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว

ขั้นกิจกรรม
-กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น

ไม้จิ้มฟัน 1 อัน
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym ท่าโป้ง-ก้อยประกอบเพลงนิ้วโป้งอยู่ไหน
ขั้นกิจกรรม :
-ครูเล่าเรื่องบาดแผลที่เกิดจากไม้จิ้มฟันให้นักเรียนฟัง
“ผู้หญิงคนหนึ่งทำงานในร้านอาหารชื่อดัง หน้าที่ของเธอคือรับออเดอร์และเก็บทำความสะอาดโต๊ะ เธอทำหน้าที่ของเธอได้ดีทุกวัน แต่วันหนึ่งใหขณะที่เธอกำลังเก็บทำความสะอาดโต๊ะ หลังจากที่ลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จแล้ว ด้วยความรีบเร่งเธอเก็บทุกอย่างใส่ในกระดาษปูโต๊ะรวมถึงไม้จิ้มฟัน 1 อัน แล้วม้วนกระดาษเพื่อที่จะทิ้ง แล้วปลายแหลมของไม้จิ้มฟันก็ทิ่มมือสร้างความเจ็บปวดให้เธอเป็นอย่างมาก แม้จะเป็นแผลเล็กๆแต่ก็ทำให้เจ็บปวดได้หลายเท่า
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ไม้จิ้มฟันเหมือนกับตัวของนักเรียนอย่างไร?”
-ครูส่งกระดาษไปทางขวาให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่น และส่งดินสอไปทางซ้ายให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แท่ง
-นักเรียนเริ่มเขียนแสดงความคิดเห็นพร้อมกัน
-นักเรียนอาสาแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งแสดงชิ้นงาน
- ครูให้ตัวแทนนักเรียน 2 คน ช่วยเก็บชิ้นงานและดินสอ
ขั้นจบ : ครู Empower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
-เพลงสปา
-กระดาษขนาดครึ่งA4ดินสอ
อังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น ไทย  คณิต  English
ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว

ขั้นกิจกรรม
ฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์

ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
วันหยุดของกะทิ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym ท่า นี่คืออะไร
ขั้นกิจกรรม :
-ครูเล่าถึงสิ่งที่กะทิได้ทำร่วมกับยายจากวรรณกรรม ความสุขของกะทิ
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ถ้าให้นักเรียนเป็นตัวละครที่ชื่อกะทิ แล้วมีโอกาสได้อยู่กับยายในวันหยุด นักเรียนจะทำอาหารอะไรให้ยายทาน เพราะอะไร?”
-ครูส่งกระดาษไปทางขวาให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่น และส่งดินสอไปทางซ้ายให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แท่ง
-นักเรียนเริ่มเขียนแสดงความคิดเห็นพร้อมกัน
-นักเรียนอาสาแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งแสดงชิ้นงาน
- ครูให้ตัวแทนนักเรียน 2 คน ช่วยเก็บชิ้นงานและดินสอ
ขั้นจบ : ครู Empower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
-เพลงสปา
-กระดาษรูปวงรี
-ดินสอ
พุธ
โยคะ
ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว
ขั้นกิจกรรม
- มีสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
โยคะ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนยืนล้อมเป็นวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสม
-กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าปลาดาว ประมาน 3 นาที
ขั้นจบ : ครู Empower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
-เพลงสปา

พฤหัสบดี
ศิลปะ,ดนตรี
ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว

ขั้นกิจกรรม
-กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ

ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
ศิลปะรูกระดาษ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym ท่ากระต่าย-กอหญ้า ประกอบเพลงกระต่ายหมายจันทร์
 ขั้นกิจกรรม :
-ครูให้นักเรียนดูชิ้นงานการจิ้มกระดาษให้เป็นรูเป็นรูปต่างๆ
-ให้นักเรียนจิ้มกระดาษเป็นชื่อหรือเป็นรูปที่เกี่ยวกับตนเอง
-ครูส่งกระดาษไปทางขวาให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่น และส่งไม้จิ้มฟันไปทางซ้ายให้นักเรียนหยิบคนละ 1 อัน
-นักเรียนอาสาแสดงชิ้นงานของตนเอง
- ครูให้ตัวแทนนักเรียน 2 คน ช่วยเก็บชิ้นงานและไม้จิ้มฟัน
ขั้นจบ : ครู Empower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
- กระดาษครึ่งA4
-ไม้จิ้มฟัน
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า  ประสบการณ์
ขั้นเตรียม
การกำกับสติและการรู้ตัว


ขั้นกิจกรรม
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้   มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่าง
มีวิจารญาณ

ขั้นจบ
การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
แก้วที่ไม่เคยพอ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym ท่ากระต่าย-ซาลาเปา ประกอบเพลงเต่า
ขั้นกิจกรรม :
-ครูเล่าเรื่อง “แก้วที่ไม่เคยพอ”ให้นักเรียนฟัง
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ เพราะอะไร?”
-ครูส่งกระดาษไปทางขวาให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่น และส่งดินสอไปทางซ้ายให้นักเรียนหยิบคนละ 1 แท่ง
-นักเรียนเริ่มเขียนแสดงความคิดเห็นพร้อมกัน
-นักเรียนอาสาแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งแสดงชิ้นงาน
- ครูให้ตัวแทนนักเรียน 2 คน ช่วยเก็บชิ้นงานและดินสอ
ขั้นจบ : ครู Empower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
-เพลงสปา
-กระดาษขนาดครึ่งA4ดินสอ
 
 วันอังคาร
 ขั้นเตรียม


 ขั้นกิจกรรม
 ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น